Dokumen Berkaitan Pemulihan Khas

Berikut adalah senarai borang Pemulihan Khas untuk dimuat turun:

Borang
Borang Maklumat Guru Pemulihan Khas – Muat turun
Borang Data Pemulihan Khas (Januari) – Muat turun
Borang Data Pemulihan Khas (Jun)
Borang Data Pemulihan Khas (Oktober)
Powerpoint
Pengurusan Fail Pemulihan Khas – Muat turun
Pelaksanaan Pemulihan Khas Dalam LINUS – Muat turun
Peranan Guru Pemulihan KhasDalam LINUS – Muat turun
Instrumen
Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Dalam Pembelajaran – Muat turun
Manual Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Dalam Pembelajaran – Muat turun
Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Disleksia
Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Dalam Pembelajaran ( ISD) – Muat turun
Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Dalam Pembelajaran (IPMBDP) – Muat turun
Bahan Mesyuarat Pengurusan Pemulihan Khas
Mesyuarat Bil. 1/2012
Dokumen program pemulihan khas yang digunapakai pada 2013 – Muat turun

 • Buku Panduan BM
 • Lembaran Kerja BM
 • Data Murid Pemulihan
 • Data Murid Tahap 2
 • Garis Panduan Pemulihan Khas
 • IKAM
 • Instrumen Disleksia
 • Instrumen Pengesanan Pendidikan Khas
 • Maklumat Guru Pemulihan Khas
 • Buku Panduan Matematik
 • Lembaran kerja Matematik

– sumber rujukan : Unit Pendidikan Khas, JPN Wilayah Persekutuan –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s